Informace o povolebním vyjednávání

V neděli jsme se v odpoledních hodinách sešli k první povolební informativní schůzce. Schůzky se zúčastnili zástupci stran Naše město, Ano 2011, Ostrožský Impuls a Budoucnost Ostrohu Společnými Silami. Vše proběhlo v přátelském duchu. Byla nastíněna možná spolupráce a vyčleněny body, kterým bychom se chtěli všichni věnovat. Na všech bodech byla 100% shoda.
Dále jsme se dohodli, že uspořádáme setkání všech 17 zvolených zastupitelů a přizveme je k možné spolupráci. Toto setkání by mělo probehnout do konce týdne. Věřím, že pozvání přijmou a nastartujeme dlouhodobou konstruktivní spolupráci se všemi zvolenými zastupiteli.
Dnešní schůzky se zúčastnili zvolení zastupitelé: Ivan Klauda, Petra Klaudová Plachá, Pavel Flora, Jiří Chlup, Vojta Tůma , Jan Čech, Tomáš Bravený a Pavel Ertl.
O dalším vývoji vás budeme informovat

Vyjádření našeho lídra

Dobrý den, paní Zelienková.

 Nechápu proč se na FB navážíte do lidí jako Mgr. Vlastimil Vaněk, co něco dokázali udělat pro město Uherský Ostroh. V letech 1998-2010 byl zvolen starostou s největším počtem hlasů a výsledky jeho práce jsou neoddiskutovatelné. Jako zastupitel působí dodnes. Ale už vůbec nechápu proč popíráte co jste uváděla na veřejném zastupitelstvu, které se konalo ve sportovní hale ohledně zimního stadionu a co jste uváděla do Ostrožských listů (viz.příloha). Za stanoviskem, co jsme uvedli v našem posledním předvolebním letáku NAŠE MĚSTO, kde uvádíme „Ostrožské paradoxy“, stojíme naše celé seskupení NAŠE MĚSTO a samozřejmě i já, jako lídr.

 Pak už je to jen na voličích.

 Díky a hezký den.

 Ing. Jiří Chlup

Uherský Ostroh nevzkvétá

 Uherský Ostroh nevzkvétá. V posledních 12 letech jsme byli s výjimkou jednoho roku v opozici a kritizovali jsme současné vedení. Jeho výsledky jsou opravdu velmi špatné a Ostroh se za tu dobu neposunul téměř nikam. V těchto volbách to můžeme změnit a odvrátit to, aby Ostrohu definitivně ujel vlak.

 

Údržba města a zeleň

 Stav veřejné zeleně je opravdu ve velmi neuspokojivém stavu. My chceme této oblasti klást daleko vyšší důraz a zajistit, aby se za ni ostrožené nemuseli stydět. Ostatně v okolních obcích jako například Veselí a Hradiště vidíme, že to jde.

 

Starosta na "plný úvazek"

Jirka Chlup chce dělat starostu Ostrohu naplno! 💪 Jeho představy o tom, jak by měla funkce vypadat a jak by měla být vykonávána? No oproti současnému stavu je to VÝRAZNÝ ROZDÍL! 

 

Rozhovor - Stanislav Veselý


 Náš zastupitel Staňa Veselý. Jak hodnotí uplynulé volební období? Co se mělo udělat a neudělalo se? Jeho priority na  příští 4 roky? Jeho názory stojí za poslechnutí.

 

Kdo vydal "Ostrožský dvoulist"?

Vážení spoluobčané,

v tomto týdnu proběhla distribuce našeho volebního letáku do domácností v Uherském Ostrohu.

K distribuci jsme využili službu České pošty viz.

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/reklamni-a-tiskove-zasilky-cr/roznaska-propagacnich-materialu

Distibuce proběhla spolu s dalšími letáky, zejména s anonymním letákem „Ostrožský dvoulist“.

Na sociálních sítích i mezi spoluobčany jsme často s autorstvím tohoto letáku spojováni. Chtěli bycho všechny ubezpečit, že s tímto materiálem memáme nic společného a od jeho autorství se distancujeme.

I přesto, že se s obsahem daného textu ztotožňujeme a vidíme stejné problémy, autora materiálu neznáme a nijak s ním nespolupracujeme. Děkujeme za důvěru a pochopení.

Hospodaření a investice pohledem našeho lídra

Hospodaření a investice jsou opravdu velkým problémem Ostrohu. Jak jsme možná přišli několik milionů korun a proč se v Ostrohu stále výrazněji nestaví? Náš lídr Jirka Chlup v tom má jasno. 

 

Jaké bylo končící volební období?

Milé Ostrožanky, Ostrožané,

končí čtyřleté volební období, do kterého jsme vstupovali se třemi mandáty v zastupitelstvu a jedním mandátem v radě města. Prosazovali jsme vznik široké koalice, která i přes relativní různorodost názorů mohla s úspěchem řešit problémy v našem městě. Takovou koaliční podporu žádný starosta od dob sametové revoluce neměl. Nabízeli jsme zkušenosti, byli jsme iniciátory ustanovení komisí rady města, komise školské a komise pro rozvoj města. Takto jsme chtěli přes otevřenou platformu diskuze projednávat, připravovat a navrhovat pro radu města řešení aktuálních i dlouhodobých problémů, přípravu investičních akcí – např. využití prostor zámku a jeho okolí, bytovou výstavbu ve městě, řešení parkovacích míst v zatížených lokalitách, řešení organizačního a technického zázemí pro údržbu města, využití nemovitostí v majetku města apod. Na straně členů komise byla chuť do práce, padaly konkrétní návrhy, ale … ouha. Na jednání rady města se většina návrhů ani nepodařila prosadit, prostě a jednoduše proto, že starosta a tehdy místostarostka neměli zájem problémy řešit, neměli zájem spolupracovat. A zkuste někoho rozhýbat, když nechce, to je horší, než když nemůže. Když se pak zametla pod koberec aféra s recyklovaným jídlem ve škole, kde zvítězila lež a pokrytectví, bylo jasné, že vztahy v koalici jsou na bodě 0. A tak pan Petřík, paní Příleská a paní Galušková zakopali mezi sebou válečné sekery, širokou koalici rozprášili a zase se vrátili k modelu společného vládnutí ve městě, kdy za tři volební období dovedly město ke ztrátě prestiže v regionu, stagnaci v rozvoji města, které se projevilo dramatickým úbytkem obyvatel, kdy došlo k prohloubení nedůvěry občanů v instituci městského úřadu i institucí zřizovaných městem. Navíc neschopnost využít naše společné svěřené prostředky pro realizaci smysluplných projektů ve městě vedla k tomu, že neproinvestované finance ve výši přes 23 milionů skončily zmrazené ve Sberbank.

Končí volební období, kdy základní morální zásady jako pravdomluvnost, odvaha přiznat chybu, přijmout kritiku, jsou pro řadu zastupitelů jenom prázdná fráze. Starosta, místostarosta a ředitel by měli být „osobnosti“. Osobnosti, které by nikdy a za žádných okolností neměli lhát, zbaběle kličkovat, závidět, chovat se ješitně. Měli by se postavit problému čelem a s odvahou, měli by být vzorem svému okolí. To samé platí o lidech kolem nich. Pokud ostatní členové zastupitelstva tolerují toto nedodržování základních morálních zásad a pravidel a nevadí jim, že starosta, místostarosta, ředitel, lžou, je to ta nejsmutnější skutečnost, která naše město potkala.

Ostrožanky, Ostrožané, zvolte v nadcházejících volbách do zastupitelstva města osobnosti, o kterých jste přesvědčeni, že mají odvahu jednat za všech okolností otevřeně a čestně, že jsou bytostně spjati s naším městem, jsou ochotni své dovednosti a znalosti s notnou dávkou selského rozumu využívat pro rozvoj Uherského Ostrohu. Pak naše město bude opět vzkvétat.

Free Joomla templates by L.THEME