Program pro období 2022-2026

Základ úspěchu a návratu našeho města k prosperitě vidíme v otevřené komunikaci vedení města, radních, zastupitelů a občanů, důrazném prosazování společných cílů.

 

 • Zasadíme se o to, aby městský úřad byl místem vstřícným ke svým občanům, aby byl místem, kde mohou přijít pro radu, pro pomoc, pro hledání vzájemně výhodných řešení.

 • Učiníme kroky k tomu, aby město mohlo opět čerpat dotace z Programu regenerace MPZ určené pro městské památkové zóny. (zámek a jeho okolí, kostel, nemovitosti v MPZ)

 • Zprovozníme další prostory zámku, z centra města a okolí zámku vytvoříme spolu s podnikateli v cestovním ruchu atraktivní prostředí pro naše občany, návštěvníky, turisty.

 • Podpoříme a zajistíme modernizaci zimního stadionu, včetně optimalizace jeho energetické náročnosti.

 • Podpoříme investice do energetických projektů v nemovitostech v majetku města – využití solární energie, tepelných čerpadel.

 • Opravíme a zrekonstruujeme komunikace a chodníky k Sídlišti, v ulicích Školní, Rybáře, místních komunikací na Láně, a to včetně řešení parkovacích míst.

 • Na ulicích Veselská, Hradišťská, Blatnická a Svatopluka Čecha provedeme opatření ke zklidnění dopravy s důrazem na dodržování rychlosti a omezování negativních vlivů dopravy.

 • Vybudujeme workautové hřiště se sportovní, oddechovou a naučnou zónou Na Zámecké a na Záuličí.

 • Vybudujeme denní zařízení pro organizování aktivit seniorů.

 • Zaměříme se na podporu bydlení formou startovacích bytů pro mladé, vybudujeme potřebnou infrastrukturu a nabídneme minimálně 20 stavebních míst k individuální bytové výstavbě.(na ul Jezerní, v lokalitách Blatnická-Drahová, Cigoška)

 • Vytvoříme podmínky pro modernizaci a zkvalitnění zázemí školských zařízení s maximálním využitím dotačních prostředků.

 • Dáme novou a moderní podobu zastávkám autobusové dopravy ve městě. Ve spolupráci se SŽDC budeme řešit důstojný prostor vlakového nádraží a jeho okolí.

 • Zasadíme se o to, aby veřejná zeleň v našem městě rozkvetla a zavoněla, aby veřejná prostranství dotvářela příjemnou atmosféru pro společná setkávání při oddechu a relaxaci.

 

S Vaší podporou to dokážeme.


Vytisknout  

Free Joomla templates by L.THEME