Aktuální informace

Vážení občané Uherského Ostrohu,
Od voleb do zastupitelstva uplynuly již tři týdny. Vážíme si důvěry, kterou jste nám vyjádřili Vašimi hlasy.
Na základě dosažených výsledků ve volbách do zastupitelstva obce vstoupili nově zvolení zastupitelé za hnutí ANO 2011, Naše město - Uherský Ostroh, Ostrožský Impuls 2010 a BOSS - Budoucnost Ostrohu společnými silami v jednání o možné spolupráci.
Uplynulé týdny se tak nesly ve znamení velmi intenzivního jednání. Několikrát jsme probírali do naprostých detailů a ze všech možných úhlů možnosti spolupráce, projednali možná řešení nejpalčivějších problémů v Uherském Ostrohu a odsouhlasili si postupy při jejich realizaci. To vše pro to, abychom se ujistili, že naše společné nově vzniklé partnerství bude pro Ostroh přínosné ve všech aspektech.
A protože jsme společně dospěli k názorové shodě v programové části i v obsazení postů radních, domluvili jsme se, že budeme ve funkčním období 2022-2026 vystupovat jednotně, jako koalice.
Vědomi si toho, že do zastupitelstva obce byli zvoleni zástupci 7 z 10 kandidujících subjektů, oslovili jsme všechny zbývající nově zvolené zastupitele a nabídli jim možnost spolupráce. Vážíme si jejich odbornosti a byli bychom rádi, kdyby se i oni podíleli na rozvoji Uherského Ostrohu. Zorganizovali jsme setkání, na kterém jsme chtěli představit naše kandidáty na post starosty města, místostarosty města a radních. Naše pozvání přijali a jsme velmi potěšeni, že se setkání účastnili všichni zastupitelé za KDU-ČSL. Z jednání se omluvili zastupitelé za Ostrožané PRO a O.S.T.R.O.H. Přítomným jsme představili programové body a ukázali, jak chceme postupovat při jejich řešení. Nabídli jsme jim volné pozice v předsednictví finančního a kontrolního výboru.
Na ustavující schůzi zastupitelstva svolané na středu 19.10.2022 v 18:00 a kam jste srdečně zváni představíme kandidáta na:
• Starostu města: pan Bc. Vlastimil Kuřimský
• Místostarostu města: pan Tomáš Bravený
• Radní: paní Ing. Petra Klaudová Plachá
pan Mgr. Vlastimil Vaněk
pan Ing. Vojtěch Tůma
Rádi bychom i vám představili body, které budeme prosazovat, případně o jejichž realizaci budeme ve funkčním období usilovat:
• Příprava pozemků a infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitách Blatnická/Drahová, Jezerní, Cigoška a dalších lokalit dle územního plánu
• Zajištění přípravy rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu tak, aby nebyl přerušen sezónní provoz, učinit patřičné kroky pro získání dotací na spolufinancování rekonstrukce a modernizace, snížení energetické náročnosti zimního stadionu a hledání dalších dotačních příležitostí pro jejich financování
• Kvalitní vzdělávací systém pro děti ve školských zařízeních, jehož základy budou postaveny na vysoké profesionální úrovni, na využívání moderních metod práce a komunikace
• Hledání řešení způsobu parkování v exponovaných částech města (Sídliště, okolí zámku, Lán), v exponovaných ulicích (Rybáře, Dlouhá) ve spolupráci s obyvateli a majiteli nemovitostí
• Modernizace a doplnění městského mobiliáře (především odpadkových košů, laviček, veřejného osvětlení)
• Vyhledávání a využívání dotačních výzev vhodných pro potřeby města a obyvatel
• Výkonná a efektivní samospráva
• Otevřené diskuze zástupců města s občany a podnikateli
• Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a Městského úřadu včetně všech příspěvkových organizací
• Aktivní postoj v ochraně zdrojů pitné vody na katastrech města, aktivní kroky v eliminaci všech negativních vlivů ohrožujících zdroje pitné vody
• Řešení a zavedení opatření ke snížení dopadů negativních vlivů těžké dopravy v průjezdných částech města na ulicích Veselská, Hradišťská, Blatnická, Svatopluka Čecha, např. řešení úsekového měření rychlosti vozidel, snižování prašnosti
• Řešení snížení energetické náročnosti budov v majetku města, realizací projektů alternativních energetických zdrojů
• Zajištění odborné pomoci pro obyvatele při vyřizování žádostí o podporu v nouzi (poskytnutí kompletních informací o co mohou žádat, co je k vyřízení potřeba, co a jak vyplnit, pomoci s vyplněním, atd.)
Věříme, že se nám společně (nejen) výše uvedené body podaří i s Vaší podporou úspěšně zrealizovat.
Těšíme se na pravidelné setkávání a především spolupráci při řešení nových výzev!

Prohlášení

Na základě přehodnocení své osobní situace jsem se rozhodl rezignovat na post zastupitele. Omlouvám se za vzniklé problémy.

 

Ing. Jiří Chlup

Informace o povolebním vyjednávání

V neděli jsme se v odpoledních hodinách sešli k první povolební informativní schůzce. Schůzky se zúčastnili zástupci stran Naše město, Ano 2011, Ostrožský Impuls a Budoucnost Ostrohu Společnými Silami. Vše proběhlo v přátelském duchu. Byla nastíněna možná spolupráce a vyčleněny body, kterým bychom se chtěli všichni věnovat. Na všech bodech byla 100% shoda.
Dále jsme se dohodli, že uspořádáme setkání všech 17 zvolených zastupitelů a přizveme je k možné spolupráci. Toto setkání by mělo probehnout do konce týdne. Věřím, že pozvání přijmou a nastartujeme dlouhodobou konstruktivní spolupráci se všemi zvolenými zastupiteli.
Dnešní schůzky se zúčastnili zvolení zastupitelé: Ivan Klauda, Petra Klaudová Plachá, Pavel Flora, Jiří Chlup, Vojta Tůma , Jan Čech, Tomáš Bravený a Pavel Ertl.
O dalším vývoji vás budeme informovat

Vyjádření našeho lídra

Dobrý den, paní Zelienková.

 Nechápu proč se na FB navážíte do lidí jako Mgr. Vlastimil Vaněk, co něco dokázali udělat pro město Uherský Ostroh. V letech 1998-2010 byl zvolen starostou s největším počtem hlasů a výsledky jeho práce jsou neoddiskutovatelné. Jako zastupitel působí dodnes. Ale už vůbec nechápu proč popíráte co jste uváděla na veřejném zastupitelstvu, které se konalo ve sportovní hale ohledně zimního stadionu a co jste uváděla do Ostrožských listů (viz.příloha). Za stanoviskem, co jsme uvedli v našem posledním předvolebním letáku NAŠE MĚSTO, kde uvádíme „Ostrožské paradoxy“, stojíme naše celé seskupení NAŠE MĚSTO a samozřejmě i já, jako lídr.

 Pak už je to jen na voličích.

 Díky a hezký den.

 Ing. Jiří Chlup

Uherský Ostroh nevzkvétá

 Uherský Ostroh nevzkvétá. V posledních 12 letech jsme byli s výjimkou jednoho roku v opozici a kritizovali jsme současné vedení. Jeho výsledky jsou opravdu velmi špatné a Ostroh se za tu dobu neposunul téměř nikam. V těchto volbách to můžeme změnit a odvrátit to, aby Ostrohu definitivně ujel vlak.

 

Údržba města a zeleň

 Stav veřejné zeleně je opravdu ve velmi neuspokojivém stavu. My chceme této oblasti klást daleko vyšší důraz a zajistit, aby se za ni ostrožené nemuseli stydět. Ostatně v okolních obcích jako například Veselí a Hradiště vidíme, že to jde.

 

Starosta na "plný úvazek"

Jirka Chlup chce dělat starostu Ostrohu naplno! 💪 Jeho představy o tom, jak by měla funkce vypadat a jak by měla být vykonávána? No oproti současnému stavu je to VÝRAZNÝ ROZDÍL! 

 

Rozhovor - Stanislav Veselý


 Náš zastupitel Staňa Veselý. Jak hodnotí uplynulé volební období? Co se mělo udělat a neudělalo se? Jeho priority na  příští 4 roky? Jeho názory stojí za poslechnutí.

 

Kdo vydal "Ostrožský dvoulist"?

Vážení spoluobčané,

v tomto týdnu proběhla distribuce našeho volebního letáku do domácností v Uherském Ostrohu.

K distribuci jsme využili službu České pošty viz.

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/reklamni-a-tiskove-zasilky-cr/roznaska-propagacnich-materialu

Distibuce proběhla spolu s dalšími letáky, zejména s anonymním letákem „Ostrožský dvoulist“.

Na sociálních sítích i mezi spoluobčany jsme často s autorstvím tohoto letáku spojováni. Chtěli bycho všechny ubezpečit, že s tímto materiálem memáme nic společného a od jeho autorství se distancujeme.

I přesto, že se s obsahem daného textu ztotožňujeme a vidíme stejné problémy, autora materiálu neznáme a nijak s ním nespolupracujeme. Děkujeme za důvěru a pochopení.

Free Joomla templates by L.THEME