Aktuální informace

Vážení občané Uherského Ostrohu,
Od voleb do zastupitelstva uplynuly již tři týdny. Vážíme si důvěry, kterou jste nám vyjádřili Vašimi hlasy.
Na základě dosažených výsledků ve volbách do zastupitelstva obce vstoupili nově zvolení zastupitelé za hnutí ANO 2011, Naše město - Uherský Ostroh, Ostrožský Impuls 2010 a BOSS - Budoucnost Ostrohu společnými silami v jednání o možné spolupráci.
Uplynulé týdny se tak nesly ve znamení velmi intenzivního jednání. Několikrát jsme probírali do naprostých detailů a ze všech možných úhlů možnosti spolupráce, projednali možná řešení nejpalčivějších problémů v Uherském Ostrohu a odsouhlasili si postupy při jejich realizaci. To vše pro to, abychom se ujistili, že naše společné nově vzniklé partnerství bude pro Ostroh přínosné ve všech aspektech.
A protože jsme společně dospěli k názorové shodě v programové části i v obsazení postů radních, domluvili jsme se, že budeme ve funkčním období 2022-2026 vystupovat jednotně, jako koalice.
Vědomi si toho, že do zastupitelstva obce byli zvoleni zástupci 7 z 10 kandidujících subjektů, oslovili jsme všechny zbývající nově zvolené zastupitele a nabídli jim možnost spolupráce. Vážíme si jejich odbornosti a byli bychom rádi, kdyby se i oni podíleli na rozvoji Uherského Ostrohu. Zorganizovali jsme setkání, na kterém jsme chtěli představit naše kandidáty na post starosty města, místostarosty města a radních. Naše pozvání přijali a jsme velmi potěšeni, že se setkání účastnili všichni zastupitelé za KDU-ČSL. Z jednání se omluvili zastupitelé za Ostrožané PRO a O.S.T.R.O.H. Přítomným jsme představili programové body a ukázali, jak chceme postupovat při jejich řešení. Nabídli jsme jim volné pozice v předsednictví finančního a kontrolního výboru.
Na ustavující schůzi zastupitelstva svolané na středu 19.10.2022 v 18:00 a kam jste srdečně zváni představíme kandidáta na:
• Starostu města: pan Bc. Vlastimil Kuřimský
• Místostarostu města: pan Tomáš Bravený
• Radní: paní Ing. Petra Klaudová Plachá
pan Mgr. Vlastimil Vaněk
pan Ing. Vojtěch Tůma
Rádi bychom i vám představili body, které budeme prosazovat, případně o jejichž realizaci budeme ve funkčním období usilovat:
• Příprava pozemků a infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitách Blatnická/Drahová, Jezerní, Cigoška a dalších lokalit dle územního plánu
• Zajištění přípravy rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu tak, aby nebyl přerušen sezónní provoz, učinit patřičné kroky pro získání dotací na spolufinancování rekonstrukce a modernizace, snížení energetické náročnosti zimního stadionu a hledání dalších dotačních příležitostí pro jejich financování
• Kvalitní vzdělávací systém pro děti ve školských zařízeních, jehož základy budou postaveny na vysoké profesionální úrovni, na využívání moderních metod práce a komunikace
• Hledání řešení způsobu parkování v exponovaných částech města (Sídliště, okolí zámku, Lán), v exponovaných ulicích (Rybáře, Dlouhá) ve spolupráci s obyvateli a majiteli nemovitostí
• Modernizace a doplnění městského mobiliáře (především odpadkových košů, laviček, veřejného osvětlení)
• Vyhledávání a využívání dotačních výzev vhodných pro potřeby města a obyvatel
• Výkonná a efektivní samospráva
• Otevřené diskuze zástupců města s občany a podnikateli
• Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a Městského úřadu včetně všech příspěvkových organizací
• Aktivní postoj v ochraně zdrojů pitné vody na katastrech města, aktivní kroky v eliminaci všech negativních vlivů ohrožujících zdroje pitné vody
• Řešení a zavedení opatření ke snížení dopadů negativních vlivů těžké dopravy v průjezdných částech města na ulicích Veselská, Hradišťská, Blatnická, Svatopluka Čecha, např. řešení úsekového měření rychlosti vozidel, snižování prašnosti
• Řešení snížení energetické náročnosti budov v majetku města, realizací projektů alternativních energetických zdrojů
• Zajištění odborné pomoci pro obyvatele při vyřizování žádostí o podporu v nouzi (poskytnutí kompletních informací o co mohou žádat, co je k vyřízení potřeba, co a jak vyplnit, pomoci s vyplněním, atd.)
Věříme, že se nám společně (nejen) výše uvedené body podaří i s Vaší podporou úspěšně zrealizovat.
Těšíme se na pravidelné setkávání a především spolupráci při řešení nových výzev!

Vytisknout  

Free Joomla templates by L.THEME