Jaké bylo končící volební období?

Milé Ostrožanky, Ostrožané,

končí čtyřleté volební období, do kterého jsme vstupovali se třemi mandáty v zastupitelstvu a jedním mandátem v radě města. Prosazovali jsme vznik široké koalice, která i přes relativní různorodost názorů mohla s úspěchem řešit problémy v našem městě. Takovou koaliční podporu žádný starosta od dob sametové revoluce neměl. Nabízeli jsme zkušenosti, byli jsme iniciátory ustanovení komisí rady města, komise školské a komise pro rozvoj města. Takto jsme chtěli přes otevřenou platformu diskuze projednávat, připravovat a navrhovat pro radu města řešení aktuálních i dlouhodobých problémů, přípravu investičních akcí – např. využití prostor zámku a jeho okolí, bytovou výstavbu ve městě, řešení parkovacích míst v zatížených lokalitách, řešení organizačního a technického zázemí pro údržbu města, využití nemovitostí v majetku města apod. Na straně členů komise byla chuť do práce, padaly konkrétní návrhy, ale … ouha. Na jednání rady města se většina návrhů ani nepodařila prosadit, prostě a jednoduše proto, že starosta a tehdy místostarostka neměli zájem problémy řešit, neměli zájem spolupracovat. A zkuste někoho rozhýbat, když nechce, to je horší, než když nemůže. Když se pak zametla pod koberec aféra s recyklovaným jídlem ve škole, kde zvítězila lež a pokrytectví, bylo jasné, že vztahy v koalici jsou na bodě 0. A tak pan Petřík, paní Příleská a paní Galušková zakopali mezi sebou válečné sekery, širokou koalici rozprášili a zase se vrátili k modelu společného vládnutí ve městě, kdy za tři volební období dovedly město ke ztrátě prestiže v regionu, stagnaci v rozvoji města, které se projevilo dramatickým úbytkem obyvatel, kdy došlo k prohloubení nedůvěry občanů v instituci městského úřadu i institucí zřizovaných městem. Navíc neschopnost využít naše společné svěřené prostředky pro realizaci smysluplných projektů ve městě vedla k tomu, že neproinvestované finance ve výši přes 23 milionů skončily zmrazené ve Sberbank.

Končí volební období, kdy základní morální zásady jako pravdomluvnost, odvaha přiznat chybu, přijmout kritiku, jsou pro řadu zastupitelů jenom prázdná fráze. Starosta, místostarosta a ředitel by měli být „osobnosti“. Osobnosti, které by nikdy a za žádných okolností neměli lhát, zbaběle kličkovat, závidět, chovat se ješitně. Měli by se postavit problému čelem a s odvahou, měli by být vzorem svému okolí. To samé platí o lidech kolem nich. Pokud ostatní členové zastupitelstva tolerují toto nedodržování základních morálních zásad a pravidel a nevadí jim, že starosta, místostarosta, ředitel, lžou, je to ta nejsmutnější skutečnost, která naše město potkala.

Ostrožanky, Ostrožané, zvolte v nadcházejících volbách do zastupitelstva města osobnosti, o kterých jste přesvědčeni, že mají odvahu jednat za všech okolností otevřeně a čestně, že jsou bytostně spjati s naším městem, jsou ochotni své dovednosti a znalosti s notnou dávkou selského rozumu využívat pro rozvoj Uherského Ostrohu. Pak naše město bude opět vzkvétat.


Vytisknout  

Free Joomla templates by L.THEME