Zimní stadion - příprava očima opozice

Níže uvedený text jsme byli připraveni zveřejnit v květnových Ostrožských listech. I když k odeslání textu redakci Ostrožských listů nedošlo, přesto se v květnovém čísle OL objevila reakce - na nezveřejněný text... Zveřejňujeme náš názor na tuto problematiku alespoň touto cestou:

kapitola I

V roce 2020 se po zahájení provozu na ZS v Uh. Ostrohu objevila závada na chladicím systému ledové plochy, došlo k úniku čpavku do prostoru haly. Toto se pak opakovalo na jiném místě v roce 2021. Vzhledem ke stáří a aktuálnímu stavu plochy bylo jasné, že systém chlazení a ledová plocha je na konci životnosti a je třeba se připravit na investici, bez níž další provozování zimního stadionu v následných letech je vážně ohrožené. Radě města byl starostou předložen návrh a nabídka firmy H+H Technika Rousínov na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace obsahovala části - rekonstrukci ledové plochy, rekonstrukci technologie chlazení (forma nepřímého chlazení), novou vzduchotechniku, elektrotechniku, systém měření a regulace, stavební části. Dokumentace byla připravována pro podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu. Žádost byla podána v květnu 2021, následně na podzim byla podána znovu do nově vyhlášené výzvy.

(v důvodové zprávě k rozhodnutí RMě o podání žádosti na NSA starosta uvedl: …rozpočet projektu byl zpracován jako maximální s energeticky nejúspornějším systémem a s maximální obnovou zařízení, které lze zahrnout do uznatelných nákladů…)

V lednu 2022 se najednou z jednání Rady města 10.1.2022 objevilo usnesení, že Rada města odkládá:

  • rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace DPS na akci „Zimní stadion Uherský Ostroh –výměna technologie chlazení“ firmou H+H Technika, spol. s.r.o., Rousínov RMě objevilo usnesení o odložení

  • rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Zimní stadion Uherský Ostroh –výměna technologie chlazení“ firmou Brnofrost, spol. s.r.o., Brno

a následně usnesení ze dne 17.1.2022, kde Rada města schvaluje:

  • smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Zimní stadion Uherský Ostroh –výměna technologie chlazení“ firmou Brnofrost, spol. s. r. o., Brno, za cenu 325.000Kč bez DPH a termínem předání díla 31.03.2022

V únorových Ostrožských listech vyšel starostův článek SOUČASNÝ STAV PŘÍPRAVY REKONSTRUKCE CHLAZENÍ NA ZS, stejný materiál pak byl zaslán členům zastupitelstva města. Z předloženého materiálu, který byl spíše reakcí na petice kolující mezi občany, byla na první pohled patrná nejistota, neschopnost a nerozhodnost vedení města, jak s problémem naložit. Na podnět toho jsme jako opoziční zastupitelé odmítli tzv. rozšířené jednání rady, tedy bez veřejnosti a za zavřenými dveřmi, bez možnosti přijmout usnesením rozhodnutí k problematice, a vyvolali veřejné jednání zastupitelstva města k problematice přípravy rekonstrukce zimního stadionu a jejího financování. Tato iniciativa směřovala k tomu, aby město zajistilo přípravu a realizaci rekonstrukce ZS v roce 2022, aby nebyla ohrožena funkčnost stadionu v nastávající sezóně, a to buď s dotační podporou od Národní sportovní agentury nebo plně v režii města, s případnou podporou Zlínského kraje.

Výsledkem jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí o zajištění přípravy a realizace rekonstrukce ZS formou přímého chlazení v roce 2022 a schválení úkolu starostovi, aby inicioval jednání s hejtmanem Zlínského kraje a požádal o finanční podporu na rekonstrukci ZS. Přitom možnost získání dotace z NSA zůstala stále otevřená, vzhledem k tomu, že stále probíhalo hodnocení podaných žádostí.

Bohužel, jednání zastupitelstva také odhalilo absolutní neschopnost vedení města získat informace o možnostech zajištění financování rekonstrukce z jiných zdrojů než obecní rozpočet (to jsme ještě netušili, že město přišlo o 23 mil. Kč ve Sberbank), případně financování z úvěru.

Po jednání zastupitelstva města dne 6.4.2022 zůstávají stále otevřené otázky, jak vlastně bude město postupovat dál?

Projekt s přímým chlazením – o něco levnějším, s nižšími budoucími energetickými náklady na provoz, nebo projekt s nepřímým chlazením – dražší varianta investiční i provozní, která je ovšem zahrnuta v investičním záměru jako součásti žádosti o dotaci na Národní sportovní agentuře?

Bude úspěšná žádost o dotaci na NSA, přispěje Zlínský kraj?

Nám, kteří jsme podepsaní pod tímto článkem jako opozice, šlo a jde o to, aby město využilo maximálně všech možností pro výhodné financování rekonstrukce zimního stadionu, aby provoz v letošní sezóně i dalších sezónách zůstal zachován, a mnohaleté úsilí dětí, rodičů, hráčů, trenérů a všech lidí, kteří se kolem hokeje a zimního stadionu v Uherském Ostrohu pohybují, nejen nepřišlo vniveč, ale aby byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj, spojený s úspěšným reprezentování našeho města.

 

Zimní stadion – kapitola II

Vážená paní Zelienková, vítali jsme Vaši osobní iniciativu, zájem a energii, kterou vkládáte do snahy získat informace o možnostech financování ZS, i když bez jakéhokoliv mandátu, bez pověření, či zájmu o spolupráci ze strany vedení města. Věříme, že Vaše kroky jsou vedeny nezištným zájmem a snahou pomoci dobré věci. Ve Vašich veřejně prezentovaných názorech však vyslovujete velmi vážné očernění a osočení „opozice“, a my se hlásíme k té opozici, že tedy naše kroky, naše snaha o zajištění přípravy, realizace a financování rekonstrukce zimního stadionu, je vedena nějakými jinými osobními zájmy, kšefty nebo čím, podsouváte myšlenku nekalého jednání. Proti tomuto se velmi důrazně ohrazujeme a vyzýváme Vás, buď jednoznačně doložte, kdo jmenovitě a jaké Vámi zmiňované zájmy a kšefty prosazuje, nebo se veřejně za svá neuvážená vyjádření omluvte.


Vytisknout  

Free Joomla templates by L.THEME