Hospodaření a investice pohledem našeho lídra

Hospodaření a investice jsou opravdu velkým problémem Ostrohu. Jak jsme možná přišli několik milionů korun a proč se v Ostrohu stále výrazněji nestaví? Náš lídr Jirka Chlup v tom má jasno. 

 

Jaké bylo končící volební období?

Milé Ostrožanky, Ostrožané,

končí čtyřleté volební období, do kterého jsme vstupovali se třemi mandáty v zastupitelstvu a jedním mandátem v radě města. Prosazovali jsme vznik široké koalice, která i přes relativní různorodost názorů mohla s úspěchem řešit problémy v našem městě. Takovou koaliční podporu žádný starosta od dob sametové revoluce neměl. Nabízeli jsme zkušenosti, byli jsme iniciátory ustanovení komisí rady města, komise školské a komise pro rozvoj města. Takto jsme chtěli přes otevřenou platformu diskuze projednávat, připravovat a navrhovat pro radu města řešení aktuálních i dlouhodobých problémů, přípravu investičních akcí – např. využití prostor zámku a jeho okolí, bytovou výstavbu ve městě, řešení parkovacích míst v zatížených lokalitách, řešení organizačního a technického zázemí pro údržbu města, využití nemovitostí v majetku města apod. Na straně členů komise byla chuť do práce, padaly konkrétní návrhy, ale … ouha. Na jednání rady města se většina návrhů ani nepodařila prosadit, prostě a jednoduše proto, že starosta a tehdy místostarostka neměli zájem problémy řešit, neměli zájem spolupracovat. A zkuste někoho rozhýbat, když nechce, to je horší, než když nemůže. Když se pak zametla pod koberec aféra s recyklovaným jídlem ve škole, kde zvítězila lež a pokrytectví, bylo jasné, že vztahy v koalici jsou na bodě 0. A tak pan Petřík, paní Příleská a paní Galušková zakopali mezi sebou válečné sekery, širokou koalici rozprášili a zase se vrátili k modelu společného vládnutí ve městě, kdy za tři volební období dovedly město ke ztrátě prestiže v regionu, stagnaci v rozvoji města, které se projevilo dramatickým úbytkem obyvatel, kdy došlo k prohloubení nedůvěry občanů v instituci městského úřadu i institucí zřizovaných městem. Navíc neschopnost využít naše společné svěřené prostředky pro realizaci smysluplných projektů ve městě vedla k tomu, že neproinvestované finance ve výši přes 23 milionů skončily zmrazené ve Sberbank.

Končí volební období, kdy základní morální zásady jako pravdomluvnost, odvaha přiznat chybu, přijmout kritiku, jsou pro řadu zastupitelů jenom prázdná fráze. Starosta, místostarosta a ředitel by měli být „osobnosti“. Osobnosti, které by nikdy a za žádných okolností neměli lhát, zbaběle kličkovat, závidět, chovat se ješitně. Měli by se postavit problému čelem a s odvahou, měli by být vzorem svému okolí. To samé platí o lidech kolem nich. Pokud ostatní členové zastupitelstva tolerují toto nedodržování základních morálních zásad a pravidel a nevadí jim, že starosta, místostarosta, ředitel, lžou, je to ta nejsmutnější skutečnost, která naše město potkala.

Ostrožanky, Ostrožané, zvolte v nadcházejících volbách do zastupitelstva města osobnosti, o kterých jste přesvědčeni, že mají odvahu jednat za všech okolností otevřeně a čestně, že jsou bytostně spjati s naším městem, jsou ochotni své dovednosti a znalosti s notnou dávkou selského rozumu využívat pro rozvoj Uherského Ostrohu. Pak naše město bude opět vzkvétat.

Náš pohled na školství

Školství je rozhodně důležité téma, především pro mladé občany, kteří plánují v Ostrohu založit rodinu. My jeho stav v našem městě dlouhodobě kritizujeme a pokud získáme vaši důvěru, plánujeme výrazné změny. Náš kandidát a odborník na oblast školství Radek Maršálek ve videu.

Náš lídr Jiří Chlup!

Co mu na současném vedení města vadí? Proč se rozhodl kandidovat na starostu? V tady jsou jeho důvody.

 

 

TOHLE MĚSTO NENÍ PRO MLADÉ??

Uherský Ostroh se za posledních 10 let téměř nerozvíjí. V kontrastu s okolními obcemi, kde probíhá dynamická výstavba Ostroh opravdu zaostal. My to chceme změnit a znovu nastartovat přípravu stavebních parcel, sportovního vyžití, kulturních akcí a mnoho dalšího, aby mladí ostrožané s radostí v našem městě zůstávali žít 

 

Náš kandidát na starostu

Jirka Chlup je našim lídrem a kandidátem na starostu. Ve videu si můžete poslechnout jeho priority, jak by funkci vykonával on a s čím je v současnosti nespokojený.

 

Rozhovor s Vlastimilem Vaňkem

Vlastimil Vaněk byl našim lídrem řadu let. Tentokrát už je našim lídrem Jiří Chlup, to ale neznamená, že Vlastik nebude dál pracovat na tom, aby Ostroh fungoval a rozvíjel se. 😉

 

Příspěvek z prázdninových OL

Vážená Ostrožanko, Ostrožane, spoluobčané, voliči.

My všichni máme v kolonce trvalé bydliště uvedeno město Uherský Ostroh. Je to náš domov, ke kterému nás váže citový vztah, na který jsou vázány naše emoce, ke kterému cítíme sounáležitost. A tak jistě chceme, abychom se zde cítili spokojení a šťastní. Ano, možná to zní jako klišé, ale ono je to tak. Volební sdružení NAŠE MĚSTO - Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů chce o toto usilovat ze všech svých sil. Dovolte mě, jako lídrovi tohoto sdružení, ostrožskému rodákovi a patriotovi, abych Vás oslovil a požádal o Váš hlas pro naše sdružení. Naše kandidátka nabízí super lidi a velké pracanty, se zkušenostmi i elánem, kteří vidí ve městě Uherský Ostroh velký a jedinečný potenciál, na kterém se chceme s plným a poctivým nasazením, kreativitou a pokorou podílet. Myšleno, podílet se na všestranném rozvoji města. V době, kdy osobnosti z naší kandidátky o dění ve městě rozhodovaly, bylo naše město lídrem v regionu, byla realizována řada velkých projektů, které rozvíjely potenciál města a dodnes přináší užitek. Spousta z Vás zajisté sdílí i náš názor, že náš Ostroh už několik let nevzkvétá. Chceme-li nepříznivou situaci změnit, je třeba lidem, kteří se na úpadku města podílí, vystavit červenou. V podzimních komunálních volbách bude ta příležitost. Prosím, popřemýšlejte o nabídce, kterou Vám nabízí naši kandidáti v podobě zkušeností, pracovitosti a ochotě spravovat věci veřejné.

Již nyní Vás žádám, určitě přijďte ve dnech 23.-24.9.2022 ke komunálním volbám, aby Váš volební hlas pomohl k nastartování prosperity Uherského Ostrohu.

Naše zásady OTEVŘENOST, ODPOVĚDNOST, KOMUNIKACE A SOUNÁLEŽITOST jsou jistě zárukou.

 Díky.

 Jiří Chlup, lídr kandidátů sdružení „Naše město“

Zimní stadion - příprava očima opozice

Níže uvedený text jsme byli připraveni zveřejnit v květnových Ostrožských listech. I když k odeslání textu redakci Ostrožských listů nedošlo, přesto se v květnovém čísle OL objevila reakce - na nezveřejněný text... Zveřejňujeme náš názor na tuto problematiku alespoň touto cestou:

Free Joomla templates by L.THEME