Mnozí, kteří sledují veřejné dění, si jistě vzpomenou, jak současné vedení města krátce po volbách v roce 2010, a ještě dlouze po tom tvrdě kritizovalo téměř vše, co bylo vykonáno předchozími zastupitelstvy. Bylo kritizováno zadlužení města, i když přijaté úvěry a hypotéky byly přijaté v důsledku realizace velkých investičních akcí (výstavba domu s chráněnými byty, zastřešení a rekonstrukce ZS, rekonstrukce náměstí, rekonstrukce přízámčí, zateplení KMŠ a ZŠ….), na jejich schvalování se přímo podíleli. Kritizovali způsob řízení města jako diktaturu jednoho muže, i když tehdejší „opozice“ měla své zastoupení jak v radě města, tak v kontrolním i finančním výboru. Dnes už je zřejmé, že vedení města spolu s radními, více než na rozvoj našeho města se zaměřili na organizační a personální změny na všech postech ve prospěch svých známých, rodinných příslušníků a prosazení osobních zájmů.

I když všude hlásají transparentnost, informovanost, otevřenou hru apod., z www stránek města postupně zmizely dříve zavedené informační kanály jako, zápisy z jednání zastupitelstva, zveřejňování veřejných zakázek, diskusní fórum, komentáře k článkům…

O připravovaných projektech, investičních akcích a opravách nejsou předem informováni ani všichni zastupitelé, natož pak občané, jednání zastupitelstva města se změnila na pouhé hlasování o věcech, které stejně již není možné ovlivnit. Někteří z těchto koaličních zastupitelů za celých 8 let na jednání zastupitelstva nepromluvili, necítili pražádnou potřebu se něco zeptat, vznést připomínku… A opět v těchto volbách kandidují na předních místech kandidátek!!!

 

NESLYŠÍM - NEMLUVÍM - NEVIDÍM ? - tak nám často připadá jednání vedení města !

Milí čtenáři, rádi bychom Vám předložili k diskuzi pár předvolebních témat. 

 

Co mohou přinést nadcházející komunální volby?

 

Třeba zhola nic, pokud současné koaliční uskupení (KDU-ČSL, KSČM, ČSSD, O.S.T.R.O.H.) získá 11 a více mandátů, a tedy potřebnou většinu v zastupitelstvu města.

Nepochybujte o tom, že se zase domluví, pro některé je jediný a toužený cíl pouze získání funkce.

Nic se nezmění v přístupu radnice k občanům. Někteří volení zástupci ani někteří úředníci holt neumějí jednat s občany. Raději tedy nekomunikují nebo komunikují z pozice zdánlivé moci a nedotknutelnosti. Provázanost současných radních a úředníků radnice jakoukoliv pozitivní změnu vylučuje.

Nic se nezmění v oblasti školství, tedy v přístupu k našim dětem ani Vám rodičům. Situaci nejlépe vystihuje nedávné odmítnutí vyhlásit konkurzy na ředitele školských zařízení. To považujeme za projev zbabělosti. Zbabělosti zřizovatele (zastoupeného radou města) i samotných ředitelů. Každý dobrý ředitel by měl spíše uvítat příležitost obhájit po šesti letech výsledky své práce, obhájit vizi, kterou s týmem svých spolupracovníků (podřízených) naplňuje. Pokud ale vize chybí, chybí i odvaha k veřejné obhajobě. Vše pojede ve starých kolejích, bez nových impulzů, nových invencí, které by mohly probudit a motivovat dobré učitele v našich školských zařízeních k větší kreativitě, mohly by posílit jejich sebevědomí, tvořivost.

Otázka školního stravování? Prosadí tzv. reorganizaci školního stravování tak, jak ji měli připravenou už více jak před dvěma lety (příloha – materiál, který byl předložen zastupitelům na tzv. rozšířeném jednání rady města). Vaření ve školní kuchyni, pokud možno najatou firmou. To aby se zbavili zodpovědnosti za ohřívané a přepravované blafy, které budou servírovány našim nejmenším.

Nelíbí se Vám tento scénář? Je to jenom na Vás.

V roce 2010 byl připraven zahájen projekt „Lokální biocentrum Pod Bažantnicí“ jako jeden z mnoha dalších, které bylo možné zrealizovat za výrazné finanční podpory z programu Operační program životní prostředí. Ze stejného programu jsou financovány další projekty na doplnění zeleně v k.ú. Ostrožské Předměstí. Jsou to projekty výsadeb biokoridorů a větrolamů v Hluboké Dráze, v tratích u Svodnice a Blatnice. Tyto projekty za několik mil. Korun na našem katastru na pronajatých pozemcích provádí nezisková organizace Šumárník o.p.s. Projekty jsou realizovány díky dokončeným pozemkovým úpravám v k.ú. Ostrožské Předměstí a jsou podobného charakteru jako výstavba protipovodňového valu na Pastruhu, či obslužné komunikace do Obory, která zároveň slouží jako cyklostezka.

f t g

 

 

TOPlist