V roce 2010 byl připraven zahájen projekt „Lokální biocentrum Pod Bažantnicí“ jako jeden z mnoha dalších, které bylo možné zrealizovat za výrazné finanční podpory z programu Operační program životní prostředí. Ze stejného programu jsou financovány další projekty na doplnění zeleně v k.ú. Ostrožské Předměstí. Jsou to projekty výsadeb biokoridorů a větrolamů v Hluboké Dráze, v tratích u Svodnice a Blatnice. Tyto projekty za několik mil. Korun na našem katastru na pronajatých pozemcích provádí nezisková organizace Šumárník o.p.s. Projekty jsou realizovány díky dokončeným pozemkovým úpravám v k.ú. Ostrožské Předměstí a jsou podobného charakteru jako výstavba protipovodňového valu na Pastruhu, či obslužné komunikace do Obory, která zároveň slouží jako cyklostezka.

 

   

Z programu OPŽP mohla být zafinancována i úprava tzv. zemníku (místa odkud se brala zemina pro výstavbu protipovodňového valu) do podoby přírodního jezera, mokřadu, biocentra s výsadbou stromů a keřů, prostředí pro hnízdění ptactva a drobnou zvěř. Myšlenky bohužel zůstaly jenom v hlavách.

Současné vedení radnice má totiž k přírodě asi jiný vztah. I přes snahu o prosazení úpravy tohoto území do popsané podoby bylo rozhodnuto o postupném zavážení zemníku. Rada města dostala nabídku již zmíněné neziskové organizace, že projekt úpravy biocentra zprojektuje, požádá o dotaci a provede na své náklady. Vzhledem ke štědrosti programu OPŽP byla šance na získání i 100% dotace velmi vysoká.

Tuto nabídku rada města odmítla!!! Dále se zaváží!

                             

Důsledkem tohoto rozhodnutí je rozrůstající se skládka výkopových zemin, kusů stavebních materiálů, zahrnutého bordelu, asfaltu, betonových bloků…

Pro realizaci a legalizaci terénních úprav je třeba povolení – žádné neexistuje, v podstatě město provádí tyto zhovadilosti bez řádného povolení – co na to stavební úřad i s odborem životního prostředí? Mělo být vydáno okamžité opatření k zastavení nelegální činnosti! NEBYLO A NENÍ !

Kdo je zodpovědný za tento stav? Kdo se k zodpovědnosti přihlásí?

V místech, kde se už tento bordel nachází už samovolně vyrůstá rákosí, na jaře byly tůně plné žabích pulců, bylo možné zde zahlédnout kulíky, čejky i jiné druhy ptáků.

Pěkný dar našim dětem! Ostrožané, je vám tento stav lhostejný?

f t g

 

 

TOPlist