Víte o tom, že od 1.1.2019 je plánované zrušení Obvodní oddělení Policie ČR v Uherském Ostrohu a jeho transformace na tzv. policejní stanici, kterou budou sloužící policisté z Uherského Hradiště sporadicky využívat. Nepochybně se tím zhorší bezpečnostní situace v našem městě!!! Údajně vedení města neprojevilo zájem o zachování obvodního oddělení v Uherském Ostrohu.

Na neschopnost vedení našeho města doplatí všichni slušní Ostrožané!!!

Ten, kdo se lži propůjčí z vypočítavosti, zaslouží vyliskat, aby si uvědomil hranici, za kterou už nelze jít.

Ten, kdo se lži propůjčí z hlouposti, zaslouží vyliskat také. Ale jenom proto, aby se na chvilku probral. Hloupým zůstane dál.

Toto je naše stanovisko ke lživému a účelovému tvrzení paní Galuškové otištěné v říjnových OL:

Bylo chybou bývalého vedení města, že vůbec začalo jednat se zástupci firmy pana Jampilka o plánované těžbě štěrkopísku s tim, že naše spolky dostanou za to od jeho firmy dotaci na činnost.

Opozice, o jejíž názory, návrhy, komunikaci nebyl zájem. Určitě nesdílíme sebechválu současného vedení ostrožské radnice, výsledky jejich dlouhodobého působení nejsou vůbec optimistické. Zde je pár postřehů a údajů:

  • Spousta promarněných dotačních příležitostí – do oblasti životního prostředí, dopravy, školství, opravy památek (stačí srovnat s aktivitami okolních obcí).
  • Nulová výstavba obecních bytů – zato zdevastované a nevyužité byty v majetku města.
  • Neschopnost v přípravě území pro novou individuální výstavbu. Za tři a půl roku nakoupeny pozemky za více než 20 mil. Kč, bez koncepce a jasného cíle, nepřipravené jediné stavební místo!!!
  • Markantní úbytek obyvatel. V roce 2009 mělo město 4 501 obyvatele, v roce 2014 4 387 obyvatel a v roce 2017 pouze 4 320 obyvatel! Úbytek za 8 let činí 181!!!
  • V Mikroregionu Ostrožsko hrálo město dominantní roli v nápadech, v realizaci společných projektů. Dnes, díky svým zástupcům, nehraje obrazně řečeno ani páté housle.

 

Ptáte se ještě, proč nevolit současnou koalici (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, O.S.T.R.O.H)?

Protože by úpadek pokračoval. Co nedokázali za osm let, nedokážou ani v budoucnu!

Mnozí, kteří sledují veřejné dění, si jistě vzpomenou, jak současné vedení města krátce po volbách v roce 2010, a ještě dlouze po tom tvrdě kritizovalo téměř vše, co bylo vykonáno předchozími zastupitelstvy. Bylo kritizováno zadlužení města, i když přijaté úvěry a hypotéky byly přijaté v důsledku realizace velkých investičních akcí (výstavba domu s chráněnými byty, zastřešení a rekonstrukce ZS, rekonstrukce náměstí, rekonstrukce přízámčí, zateplení KMŠ a ZŠ….), na jejich schvalování se přímo podíleli. Kritizovali způsob řízení města jako diktaturu jednoho muže, i když tehdejší „opozice“ měla své zastoupení jak v radě města, tak v kontrolním i finančním výboru. Dnes už je zřejmé, že vedení města spolu s radními, více než na rozvoj našeho města se zaměřili na organizační a personální změny na všech postech ve prospěch svých známých, rodinných příslušníků a prosazení osobních zájmů.

I když všude hlásají transparentnost, informovanost, otevřenou hru apod., z www stránek města postupně zmizely dříve zavedené informační kanály jako, zápisy z jednání zastupitelstva, zveřejňování veřejných zakázek, diskusní fórum, komentáře k článkům…

O připravovaných projektech, investičních akcích a opravách nejsou předem informováni ani všichni zastupitelé, natož pak občané, jednání zastupitelstva města se změnila na pouhé hlasování o věcech, které stejně již není možné ovlivnit. Někteří z těchto koaličních zastupitelů za celých 8 let na jednání zastupitelstva nepromluvili, necítili pražádnou potřebu se něco zeptat, vznést připomínku… A opět v těchto volbách kandidují na předních místech kandidátek!!!

 

NESLYŠÍM - NEMLUVÍM - NEVIDÍM ? - tak nám často připadá jednání vedení města !

Milí čtenáři, rádi bychom Vám předložili k diskuzi pár předvolebních témat. 

 

Co mohou přinést nadcházející komunální volby?

 

Třeba zhola nic, pokud současné koaliční uskupení (KDU-ČSL, KSČM, ČSSD, O.S.T.R.O.H.) získá 11 a více mandátů, a tedy potřebnou většinu v zastupitelstvu města.

Nepochybujte o tom, že se zase domluví, pro některé je jediný a toužený cíl pouze získání funkce.

Nic se nezmění v přístupu radnice k občanům. Někteří volení zástupci ani někteří úředníci holt neumějí jednat s občany. Raději tedy nekomunikují nebo komunikují z pozice zdánlivé moci a nedotknutelnosti. Provázanost současných radních a úředníků radnice jakoukoliv pozitivní změnu vylučuje.

Nic se nezmění v oblasti školství, tedy v přístupu k našim dětem ani Vám rodičům. Situaci nejlépe vystihuje nedávné odmítnutí vyhlásit konkurzy na ředitele školských zařízení. To považujeme za projev zbabělosti. Zbabělosti zřizovatele (zastoupeného radou města) i samotných ředitelů. Každý dobrý ředitel by měl spíše uvítat příležitost obhájit po šesti letech výsledky své práce, obhájit vizi, kterou s týmem svých spolupracovníků (podřízených) naplňuje. Pokud ale vize chybí, chybí i odvaha k veřejné obhajobě. Vše pojede ve starých kolejích, bez nových impulzů, nových invencí, které by mohly probudit a motivovat dobré učitele v našich školských zařízeních k větší kreativitě, mohly by posílit jejich sebevědomí, tvořivost.

Otázka školního stravování? Prosadí tzv. reorganizaci školního stravování tak, jak ji měli připravenou už více jak před dvěma lety (příloha – materiál, který byl předložen zastupitelům na tzv. rozšířeném jednání rady města). Vaření ve školní kuchyni, pokud možno najatou firmou. To aby se zbavili zodpovědnosti za ohřívané a přepravované blafy, které budou servírovány našim nejmenším.

Nelíbí se Vám tento scénář? Je to jenom na Vás.

f t g

 

 

TOPlist