V roce 2010 byl připraven zahájen projekt „Lokální biocentrum Pod Bažantnicí“ jako jeden z mnoha dalších, které bylo možné zrealizovat za výrazné finanční podpory z programu Operační program životní prostředí. Ze stejného programu jsou financovány další projekty na doplnění zeleně v k.ú. Ostrožské Předměstí. Jsou to projekty výsadeb biokoridorů a větrolamů v Hluboké Dráze, v tratích u Svodnice a Blatnice. Tyto projekty za několik mil. Korun na našem katastru na pronajatých pozemcích provádí nezisková organizace Šumárník o.p.s. Projekty jsou realizovány díky dokončeným pozemkovým úpravám v k.ú. Ostrožské Předměstí a jsou podobného charakteru jako výstavba protipovodňového valu na Pastruhu, či obslužné komunikace do Obory, která zároveň slouží jako cyklostezka.

f t g

 

 

TOPlist